Tehnologii generale de acvacultură

Authors

Lorena Dediu
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Synopsis

Lucrarea este destinată în principal celor care doresc să obțină o înțelegere de bază a principiilor și practicilor de acvacultură, în sco­pul abordării acesteia ca o știință interdisciplinară. Cartea își pro­pune o actualizare a informațiilor existente prin documentare și revizuirea unor cerce­tări recente demarate în scopul optimizării tehnicilor și tehnologiilor de acvacultură.

ISBN: 978-606-834-8773

Preț: 143,18 lei

Cover for Tehnologii generale de acvacultură