Chimie analitică și analize fizico-chimice, îndrumar de laborator

Authors

Geta Cârâc

Synopsis

Lucrarea tratează aspecte fundamentale de chimie analitică și analize fizico-chimice, domeniu cu largi implicații în activitatea științifică și practică, fiind o știință care a dobândit de-a lungul timpului independență și dezvoltare, devenind tot mai complexă datorită acumulării informațiilor, care sunt mereu actualizate și sunt în pas cu progresul tehnologiilor moderne.

Soluțiile propuse de lucrare oferă cel puțin o sursă de inițiere și instruire practică pentru laboratoarele studenților cu specific chimic, biochimic, farmaceutic, controlul produselor alimentare, pentru analize de mediu (controlul calității apei, solului) etc.

ISBN 978-606-696-011-3

Preț: 22,80 lei

Cover for Chimie analitică și analize fizico-chimice,  îndrumar de laborator
Series