Chimia Mediului

Authors

Viorica Mușat, Elena Herbei

Synopsis

Lucrarea tratează formarea și caracteristicile geosferei planetei, compoziția chimică, structura și cele mai importante proprietăți chimice și fizico-chimice ale fiecărui factor de mediu (atmosferă, biosferă, sol), precum și ciclurile biogeochimice ale principalelor elemente chimice care stau la baza perpetuării vieții. Lucrarea mai conține și un mic dicționar de termeni din domeniul abordat și alte caracteristici chimice și fizico-chimice ale aerului, apelor naturale și solului, utile pentru activitatea desfășurată în cadrul lucrărilor practice.

ISBN 978-606-696-041-0

Preț: 34,00 lei

Author Biography

Viorica Mușat, Elena Herbei

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Cover for Chimia Mediului