Contribuții privind modelarea numerică a rezistenței la înaintare a navei prin metoda elementului de frontieră: teză de doctorat

Authors

Florin Dimitrie PĂCURARU

Synopsis

drd. ing. Florin Dimitrie Păcuraru; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Lungu - Galați 2015 - IX, 149 p il.; 29 cm.

Cover for Contribuții privind modelarea numerică a rezistenței  la înaintare a navei prin metoda elementului de frontieră: teză de doctorat