Mașini pentru săpat și transportat: Calculul dinamic de tracțiune și economicitate al mașinilor pentru săpat și transportat

Authors

Gheorghe Mladin & Adrian Leopa

Synopsis

Lucrarea se adresează, în primul rând, studenților Facultății de UTILAJ TEHNOLOGIC din Universitatea Tehnică de Construcții București, respectiv Facultății de INGINERIE din Brăila, aparținând de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, facultăți care au cuprinse în planurile de învățământ discipline care se ocupă cu studiul sistemelor de tracțiune care echipează mașinile pentru construcții și mașinile de tracțiune.

ISBN 978-606-8348-69-8

ISBN de volum 978-606-8348-74-4

Preț: 40 lei

Cover for Mașini pentru săpat și transportat: Calculul dinamic  de tracțiune și economicitate al mașinilor  pentru săpat și transportat