Programarea calculatoarelor și limbaje de programare: Lucrări de laborator

Authors

Cristian Constantin Iosifescu

Synopsis

Volumul reprezintă suportul de curs pentru lucrările de laborator efectuate la disciplina „Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare”, care se predă studenților din anul I al Facultății de Mecanică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Cartea conține exemple de programe redactate în limbajul de programare C, însoțite de explicații și noțiuni teoretice sumare, precum și unele probleme propuse spre rezolvare. Ea reprezintă o completare a elementelor predate la curs, iar scopul ei este utilizarea directă și intensivă la scrierea programelor la calculator.

Programele prezentate au o complexitate progresivă și abordează principalele elemente ale unui limbaj de programare.

ISBN 978-606-8348-88-9

Preț: 15 lei

Cover for Programarea calculatoarelor și limbaje de programare: Lucrări de laborator