Transformările percepției spațiului în poezia franceză de la romantici la Baudelaire

Authors

Daniel Gălățanu

Synopsis

Obiectul lucrării îl constituie transformarea percepției spațiului în perioada ce se întinde la romantism, trecând prin parnasianism, până la revoluția baudelairiană. Demersul este unul îndrăzneț, având în vedere multitudinea de puncte de vedere, dar sprijinindu-se pe o bibliografie impresionantă, aserțiunile autorului sunt pertinente și de bun simț, în consens cu achizițiile sale în domeniul literaturii și cu propria teză de doctorat, pe care a luat-o ca punct de plecare pentru prezenta lucrare.

Lucrarea merită inclusă în bibliografia de specialitate a studenților, prin calitățile sale: soliditate, temeritate, asertivitate și, de ce nu, generozitate.

ISBN 978-606-696-002-1

Preț: 24 lei

Cover for Transformările percepției spațiului în poezia franceză de la romantici la Baudelaire