Nanomateriale și Nanotehnologii - Îndrumar de laborator

Authors

Mariana Bușilă

Synopsis

Îndrumarul de laborator se adresează studenților de la specializările de licență „Știința Materialelor”, „Ingineria Securității în Industrie”, „Ingineria și Protecția Mediului în Industrie”.

Lucrările de laborator propuse permit studenților inițierea și instruirea practică pentru obținerea și caracterizarea nanomaterialelor în vederea aplicării acestora în diferite domenii.

ISBN 978-606-696-040-3

Preț: 20,50 lei

Cover for Nanomateriale și Nanotehnologii - Îndrumar de laborator