Identitatea religioasă în postmodernitatea europeană: (editor: Ion Cordoneanu)

Authors

Diana Carmen Bălan

Synopsis

Proiectul publicării unor lucrări de licență sau disertație aparținând absolvenților Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie a apărut acum câțiva ani, când am conștientizat necesitate de apune la dispoziția tinerilor cercetători, în formare, a unui spațiu editorial în care să fie demonstrate competențele de cercetare, însoțite de îndrăzneala formulării propriilor opinii cristalizate de-a lungul studiilor.

În primul volum al seriei de „Studii și cercetări sociale și umaniste” publicăm lucrarea Dianei Carmen Bălan despre Identitatea religioasă în postmodernitatea europeană, susținută în anul 2010 – o lucrare care are în centru preocuparea generală referitoare la compatibilitatea dintre valorile religioase și postmodernitate, dar cu specială deschidere către temele spațiului european și românesc dominat de spiritualitatea ortodoxă. (Cuvântul editorului – Ion Cordoneanu).

ISBN 978-606-8348-87-2

Preț: 25,10 lei

Cover for Identitatea religioasă în postmodernitatea europeană: (editor: Ion Cordoneanu)
Series