Optimizarea sistemelor de acționare electrică

Authors

Marian Găiceanu

Synopsis

Conținutul acestui manual este adaptat pentru disciplina Optimizarea sistemelor electromecanice de la specializarea de Electronică de putere și acționări electrice, din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Problemele de optimizare tratate suscită interesul cadrelor didactice și studenților din domeniile electric, mecatronic, automaticii, precum și cercetătorilor și specialiștilor din domeniile amintite.

ISBN 978-606-8008-45-5

Preț: 68,50 lei

Cover for Optimizarea sistemelor de acționare electrică