Politici tarifare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, între liberalizare şi monopol - aplicaţii în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare: teză de doctorat

Authors

Alina-Florentina CUCOȘ

Synopsis

Serviciile comunitare de utilităţi publice joacă un rol fundamental în creșterea calităţii vieţii cetăţenilor si în lupta împotriva excluderii sociale si izolării. Având în vedere caracterul lor de servicii de interes general, serviciile comunitare de utilităţi publice prezintă o importanţă majoră pentru economie si pentru producerea de alte bunuri si servicii si au o contribuție esenţială la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, determinând dezvoltarea economică si socială a acestora.

Cover for Politici tarifare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, între liberalizare şi monopol - aplicaţii în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare: teză de doctorat