Contribuţii la aplicarea tehnicilor de data mining în inventica asistată de calculator: teză de doctorat

Authors

Mihai VLASE

Synopsis

Cercetarea rezumată în această teză a pornit de la un set de nevoi practice întâlnite în procesul de brevetare a invențiilor. În acest proces de brevetare sunt urmate o serie de etape, printre care una dintre cele mai importante este căutarea de informații și referințe disponibile până în prezent, relevante pentru invenția aplicantului. În prezent, există numeroase motoare de căutare în sau baze de date despre invenții sau științifice, unele dintre ele aparținând birourilor de brevete, altele unor companii private.

Cover for Contribuţii la aplicarea tehnicilor de data mining în inventica asistată de calculator: teză de doctorat