Contribuţii privind optimizarea structurilor de navă: teză de doctorat

Authors

Anișoara-Gabriela BUȚURCĂ

Synopsis

Pornind de la cuvântul optim, derivat din latinescul optimus, care înseamnă cel mai bun sau care oferă cea mai mare eficiență economică, această lucrare poate fi justificată în lumina încercării de a obține motivația pentru o problemă dată în cel mai bine definit context. Problema optimizării în ingineria mecanică se bazează pe cunoașterea proprietăților mecanice ale materialelor și a acțiunilor externe, pentru a determina configurația lor geometrică și starea lor mecanică. În sectorul construcțiilor, necesitatea de a introduce procese de optimizare are loc în multe ramuri ale activității, printre care şi industria navală.

Cover for Contribuţii privind optimizarea structurilor de navă: teză de doctorat