Calitatea energiei electrice – filtre de putere

Authors

Gelu Gurguiatu

Synopsis

Lucrarea constituie un ghid util pentru toți specialiștii în domeniul ingineriei electrice, dar se adresează, în egală măsură, studenților și masteranzilor de la specializările electromecanică, electronică de putere și acționări electrice, automatică, în a căror sferă de interes intră aspecte ce vizează controlul filtrelor active în vederea reducerii conținutului de armonici din rețelele electrice.

ISBN 978-606-696-048-9

Preț: 31,50 lei

Cover for Calitatea energiei electrice – filtre de putere