Posibilităţi de creştere a performanţei economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului în România: teză de doctorat

Authors

Alexandra IONESCU

Synopsis

Tema prezentei cercetări defineşte unul dintre cele mai importante aspecte ale noii realităţi economice, marcată de schimbare, transparenţă, cunoaştere, colaborare, interactivitate, cât şi de un interes deosebit acordat factorului uman. Tema de cercetare aleasă se dovedeşte a fi o temă de actualiate, faţă de care cercetătorii, şi mai ales mediul de afaceri manifestă un interes crescut.

Cover for Posibilităţi de creştere a performanţei economico-financiare  în întreprinderile din sectorul turismului în România: teză de doctorat
Series