Publicistica lui G. Călinescu: teză de doctorat

Authors

Lili-Carmen NANE

Synopsis

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze o posibilă percepţie a publicisticii călinesciene în contextul actual. Punctele de plecare îndeajuns de convingătoare au fost câteva referinţe critice ce constată absenţa unor lucrări unitare care să cuprindă toată publicistica lui George Călinescu, nu doar volumul Cronicile optimistului, editat în 1964, şi puţinele volume postum.

Cover for Publicistica lui G. Călinescu: teză de doctorat