Poluarea industrială și impactul acesteia asupra rezervației biosferei Delta Dunării: teză de doctorat

Authors

Adrian BURADA

Synopsis

Delta Dunării, rezultat al interacțiunii fluviului Dunărea cu Marea Neagră, cât și a intervenției antropice este cea mai tânără și dinamică unitate geografică din România (Driga, 2004). Din anul 1990, a fost declarată Rezervație a Biosferei, un an mai târziu este inclusă în lista Patrimoniului Natural Mondial UNESCO și a Convenției RAMSAR privind zonele umede de importanță internațională.

Cover for Poluarea industrială și impactul acesteia  asupra rezervației biosferei Delta Dunării: teză de doctorat