Cercetări privind optimizarea tehnicilor acvaponice de control a calității apei în sistemele recirculante de acvacultură: teză de doctorat

Authors

Ștefan-Mihai PETREA

Synopsis

Asigurarea necesarului de resurse și, mai apoi, îmbunătățirea calităţii vieții prin introducerea de produse noi și îmbunătățirea celor existente sunt caracterizate drept principale deziderate ce mențin tendința continuă ascendentă a ratei inovațiilor științifice. Importanța intensității procesului de inovare este evidentă, de-a lungul timpului acesta fiind un factor determinant în ierarhizarea performanțelor economice a diferitelor comunități, regiuni sau state. Drept urmare, necesitatea dezvoltării tehnice și tehnologice a unor sectoare de producție în scopul măririi productivității acestora și totodată limitării efectului negativ manifestat asupra mediului înconjurător este imperativă.

Cover for Cercetări privind optimizarea tehnicilor acvaponice  de control a calității apei în sistemele recirculante  de acvacultură: teză de doctorat