Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice pentru extracția substanțelor periculoase din ape și lichide tehnologice uzate: teză de doctorat

Authors

Nicoleta MATEI

Synopsis

Dezvoltarea industriei și utilizarea a tot mai mulți complecși toxici, face necesară implementarea de tehnologii de epurare eficiente, astfel încât sa nu fie sporit riscul de degradare a calității apei cauzată de evacuarea apelor și lichidelor tehnologice uzate. Tehnologiile de epurare a apelor uzate sunt utile atât pentru asigurarea caracteristicilor necesare deversării în emisari, cât și în vederea reutilizării acestora pentru a putea fi protejate resursele naturale de apă.

Cover for Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice  pentru extracția substanțelor periculoase din ape și lichide tehnologice uzate: teză de doctorat