Stat, biserică și societate în spațiul românesc extracarpatic: Discursuri moral-creștine sec. XVII-XVIII

Authors

Carmen Alexandrache

Synopsis

Lucrarea prezintă unele aspecte ale vieții religioase românești, încadrate în contextul european, politic, cultural și spiritual al secolelor XVII-XVIII. Sunt aspecte care reflectă domeniul imaginarului exprimabil prin convingeri, dezbateri și atitudini, nu și prin practici colective și individuale. Lucrarea conduce la convingerea că în spațiul românesc religia nu se putea desprinde de viața societății și să devină o chestiune pur individuală; religia a rămas pe mai departe o parte a „cadrului mental” al societății românești, dar și o practică a moralei cu caracter religios.

2016, 286 pagini

ISBN 978-606-696-064-9

Preț: 34 lei

Text integral: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/5843

Cover for Stat, biserică și societate în spațiul românesc  extracarpatic: Discursuri moral-creștine sec. XVII-XVIII
Series