Prelucrarea statistică și informațională a semnalelor

Authors

Dorel Aiordăchioaie
Anisia Culea-Florescu

Synopsis

Lucrarea se adresează studenților din domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații, și poate fi folosită, în egală măsură, de studenții din domeniile Ingineria Sistemelor, Inginerie Electrică, precum și Calculatoare și Tehnologia Informației, de la toate nivelurile de studii – licență, master și doctorat. Obiectivul lucrării este prezentarea aspectelor de bază de modelare și prelucrare statistică și informațională a semnalelor mai des întâlnite în sistemele de comunicații electronice.

2016, 234 pagini

ISBN 978-606-696-070-0

Preț: 34,70 lei

Titlu integral: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/5839

Cover for Prelucrarea statistică și informațională a semnalelor