Valorificarea materialelor din deșeurile de telefoane mobile

Authors

Anișoara Ciocan

Synopsis

Pentru a atinge obiectivul de reciclare impus prin directiva europeană referitoare la deșeuri de echipamente electrice și electronice din tehnologia informației și telecomunicații, la care trebuie să se adauge și recuperarea suplimentară de energie, ar fi insuficientă chiar și reciclarea tuturor metalelor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv ar fi necesar să se recicleze dintr-un telefon mobil și fracțiunea de materiale plastice și ceramice. Lucrarea prezintă diverse metode de optimizare a acestor procese și procedee de recuperare și reciclare a materialelor refolosibile din echipamentele IT &C.

2017, 263 pagini

ISBN 978-606-696-076-2

Preț: 50,25 lei

Text integral: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/5846

Cover for Valorificarea materialelor  din deșeurile de telefoane mobile