Analiza impactului economiei bazate pe cunoştinţe asupra performanţei organizaţionale: teză de doctorat

Authors

Daniela CUȘU

Synopsis

Ne aflăm în faţă unor transformări radicale în economie, într-o epoca în care universul materialului caracteristic economiei industriale se confruntă cu cel al imaterialului, caracteristic noii structuri socio-economice. Alături de factorii clasici ai producţiei, munca, natura şi capitalul, se adaugă neofactorii, respectiv cunoştinţele şi informaţiile. În acest univers totul gravitează în jurul informaţiei şi al cunoştinţelor. Schimbările care s-au produs în ultimele decenii la nivelul TIC şi generalizarea utilizării acestora, au condus la difuzarea rapidă şi masivă a cunoştinţelor pe mapamond.

Cover for Analiza impactului economiei bazate  pe cunoştinţe asupra performanţei organizaţionale: teză de doctorat
Series