Contribuții în domeniul modelării posibilităților de tranzacționare a energiei electrice pe piață: teză de doctorat

Authors

Dana-Elena MARCEAN

Synopsis

Dezvoltarea economică şi socială la nivel global este caracterizată printr-o creştere a consumului de energie. Datorită posibilităţilor de a fi transportată cu uşurinţă la distanţe mari, dar şi a multitudinilor de forme pe care le poate lua energia electrică, aceasta a avut şi are un rol foarte important în progresul omenirii. Alături de contextul naţional şi internaţional referitor la utilizarea resurselor energetice, o importanţă deosebită o au previziunile preţurilor. Activitatea de predicţie este în fapt cea mai importantă activitate a unui trader. Cu cât predicţiile sunt mai aproape de realitate, cu atât se ştie momentul oportun de vânzare sau de cumpărare, dimensionându-se astfel într-un mod util nivelul de profitabilitate.

Cover for Contribuții în domeniul modelării posibilităților de tranzacționare a energiei electrice pe piață: teză de doctorat