Metode moderne de monitorizare a ecosistemelor forestiere, pentru evaluarea nivelului de sănătate: teză de doctorat

Authors

Valentin HAHUIE

Synopsis

Monitorizarea mediului și mai ales prevenirea degradării lui este la ora actuala un deziderat major. Degradarea solului, diminuarea zonelor împădurite, fenomenul de încălzire globală, etc. generează efecte greu de evaluat în viitor.

Cover for Metode moderne de monitorizare a ecosistemelor forestiere, pentru evaluarea nivelului de sănătate: teză de doctorat