Comerțul cu cereale la Gurile Dunării: integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940): teză de doctorat

Authors

Cristian CONSTANTIN

Synopsis

Studierea integrării diverselor hinterlanduri în cadrul pieţei internaţionale de cereale a devenit o constantă a cercetărilor la nivel internaţional în ultimele decenii. Istoricii economiei au analizat evoluţia pe termen lung a diverselor grânare ale lumii moderne, având în atenţie fluctuaţia preţului în principalele centre de desfacere europene în raport cu nivelul recoltelor, posibilităţile de depozitare şi politicile fiscale.

Cover for Comerțul cu cereale la Gurile Dunării: integrarea pe piață,  structuri productive și infrastructura de transport  (1829-1940): teză de doctorat
Series