Contribuții la conducerea optimală a proceselor utilizând algoritmi metaeuristici: teză de doctorat

Authors

Adrian Emanoil ȘERBENCU

Synopsis

Tema prezentei lucrări pleacă, pe de o parte, de la constatarea că problemele de control optimal degajate din teoria sistemelor dinamice și impuse de practica inginerească sunt probleme dificile - în sensul complexității calculatorii - iar, pe de altă parte, metodele metaeuristice dezvoltate de optimizările din "computer science" sunt concepute tocmai pentru a "sparge" complexitatea problemelor dificile.

Cover for Contribuții la conducerea optimală a proceselor  utilizând algoritmi metaeuristici: teză de doctorat