Traducerea limbajului diplomatic. Proceduri, dificultăți și erori: teză de doctorat

Authors

Raluca-Maria DUMITRU

Synopsis

Lucrarea de față își propune să identifice unele proceduri folosite și dificultăți întâlnite în traducerea limbajului diplomatic, precum și tipurile de erori care pot apărea în procesul traducerii. Diplomația este unul dintre cele mai vechi domenii de activitate care necesită serviciile traducătorilor și interpreților. În zilele noastre, deși engleza este, în mare măsură, lingua franca a diplomației, traducerile rămân necesare sau, potrivit unor surse, sunt tot mai necesare, în special ca urmare a creșterii exponențiale a frecvenței schimburilor diplomatice. Date fiind complexitatea și gradul de dificultate ridicat al domeniului, traducătorii care lucrează în diplomație pot întâlni o serie de dificultăți care uneori sunt greu de depășit.

Cover for Traducerea limbajului diplomatic.  Proceduri, dificultăți și erori: teză de doctorat