Cercetări privind elaborarea modelului creşterii păstrugii Acipenser Stellatus, (Pallas 1771) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Maria Desimira Dicu

Synopsis

La nivel global, acvacultura a luat amploare datorită acţiunii simultane a doi factori deja consacrați: cererea de pește continuă și rezervele scăzute din apele lumii. Ultimele decenii au cunoscut o dezvoltare rapidă a acvaculturii ceea ce a condus totodată la nevoia de sisteme intensive cu grad ridicat de performanță. Astăzi, acvacultura joacă un rol major în aprovizionarea cu pește pe plan mondial, datorită evoluţiei tehnologiilor de creștere și procesare. Conform estimărilor FAO, în prezent, 47% din cantitatea de pește destinată consumului uman provine din acvacultură.

248 pagini

Cover for Cercetări privind elaborarea modelului creşterii păstrugii Acipenser Stellatus, (Pallas 1771) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat