Populaţia din provinciile Celto-Germanice în Moesia superior şi Moesia inferior (secolele I-III P. Chr.: teză de doctorat

Authors

Valentina Matei

Synopsis

Studierea populaţiilor indigene din Imperiul Roman nu a fost omisă de preocupările istoriografiei, fără ca subiectul să fi fost epuizat. Totodată, o lucrare de sinteză care să vizeze elementele etnice din provinciile celto-germanice nu a reprezentat interesul cercetătorilor, cu atât mai puţin pentru zona provinciilor Moesia Superior și Moesia Inferior. Diverse aspecte ale vieţii sociale, spirituale sau economice au fost tratate de cercetătorii ultimelor decenii, fără a constitui un studiu exhaustiv asupra acestora. Lucrarea se doreşte a fi rezultatul analizei fiecărui aspect din spaţiul Moesiei Superior şi Moesiei Inferior care ar putea oferi informaţii privitoare la prezenţa elementelor provenite din provinciile celto-germanice, cuprinzând domenii precum viaţa politică, militară, economică, socială, culturală şi religioasă.

188 pagini

Cover for Populaţia din provinciile Celto-Germanice în Moesia superior şi Moesia inferior (secolele I-III P. Chr.: teză de doctorat
Series