Modelarea deciziei de specializare în comerţul internaţional - o abordare din perspectiva teoriei jocurilor: teză de doctorat

Authors

Ioana-Veronica Alexa

Synopsis

Teoria jocurilor este o ramură relativ nouă a microeconomiei, care a apărut odată cu publicarea lucrării „The Theory of Games and Economic Behaviour” de către John von Neumann și Oskar Morgenstern. Aceştia au definit jocul ca „orice interacţiune între diverşi jucători, guvernată de un set de reguli specifice care stabilesc mutările posibile ale fiecărui participant şi câştigurile pentru fiecare combinaţie de mutări”. O astfel de descriere poate fi aplicată oricărui fenomen social, întrucât teoria jocurilor poate fi utilizată pentru rezolvarea oricărei situații în care oamenii conștientizează că rezultatul acțiunilor lor nu depinde numai de acestea ci și de acțiunile celorlalți participanți la acea interacțiune.

274 pagini

Cover for Modelarea deciziei de specializare în comerţul internaţional - o abordare din perspectiva teoriei jocurilor: teză de doctorat
Series