Procese de bioconversie pentru obţinerea unor compuşi organici biologic activi: teză de doctorat

Authors

Ioana Otilia Botez

Synopsis

În ultima jumătate de secol, motivația specialiștilor în domeniul chimiei organice s-a modificat semnificativ, de la dorința de a obține pe orice cale diverși compuși cu structuri cât mai complexe, la atenția pentru aplicațiile acestora și pentru condițiile în care se desfășoară reacțiile chimice. Astfel, domenii precum chimia terapeutică, care are ca scop identificarea moleculelor cu activitate biologică remarcabilă, și chimia verde, ce are ca deziderat reducerea impactului asupra mediului, au cunoscut o dezvoltare fără precedent.

Biocataliza reprezintă utilizarea catalizatorilor obținuți din surse biologice, precum celule întregi sau enzime, pentru a realiza transformări chimice. Implicarea enzimelor în sinteza organică a câștigat importanță în cea de-a doua jumătate a secolului XX, iar evenimente precum apariția tehnologiei ADN recombinant și dezvoltarea evoluției direcționate au adus biocatalizatorii în laboratoarele de chimie organică și și în industria chimică, dezvoltându-se astfel un nou domeniu al biotehnologiei, „biotehnologia albă” (engl. white biotechnology). Biocatalizatorii sunt obținuți din surse regenerabile și sunt utilizați în practică, pentru a cataliza reacții ce se desfășoară cu viteză mare, cu consum redus de energie și în condiții blânde de procesare, pentru obținerea de bioderivați cu inocuitate ridicată, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și ființele vii.

178 pagini

Cover for Procese de bioconversie pentru obţinerea unor compuşi organici biologic activi: teză de doctorat
Series