Cercetări privind calităţile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare in Bărăganul de Nord Est: teză de doctorat

Authors

Nicoleta Cristea

Synopsis

Importanța acestei cereale în producerea berii și creșterea continuă a acestei producții la nivel mondial, european și național a condus la creșterea cercetărilor ce au ca obiect orzul și orzoaica, cercetări la care se atașează și prezenta cercetare. În prezent orzoaica împreună cu orzul este cea de-a patra cereală cultivată pe plan mondial (după grâu, porumb şi orez). Producţia reprezintă circa 10% din totalul producţiei de cereale. La nivel mondial, orzul este în principal utilizat ca hrană pentru animale (70%), pentru obţinerea malţului (20%), pentru hrana oamenilor (5%) şi pentru alte întrebuinţări (5%). Folosirea orzului ca materie primă pentru fabricarea berii este cunoscută încă de acum 6000 ani de la popoarele antice, odată cu arta producerii berii.

230 pagini

Cover for Cercetări privind calităţile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare in Bărăganul de Nord Est: teză de doctorat