Scriitura românească a lui Ştefan Agopian între (de) construcţia narativă şi virtuţile (meta) ficţionale: teză de doctorat

Authors

Laurenţiu Ichim

Synopsis

Miza acestei lucrări rezidă în (re)evaluarea critică a structurilor narative ale scriiturii romaneşti, în (re)descoperirea valenţelor de/re/constructive ale unei scriituri dificile, deosebit de complexe, în datele ei fundamentale şi, tocmai de aceea, dificil de analizat. După o prealabilă parcurgere a bibliografiei critice de specialitate, (de)motivantă în sine, întrucât profilul romancierului şi al textelor sale se recompune continuu, cu instrumentele teoretico-metodologice ale discursului critic multiplu orientat, polivalent, am căutat – şi credem că am găsit – o posibilitate de (re)lectură inedită a romanelor lui Ştefan Agopian.

183 pagini

Cover for Scriitura românească a lui Ştefan Agopian între  (de) construcţia narativă şi virtuţile (meta) ficţionale: teză de doctorat