Studii şi cercetări pentru fundamentarea şi asigurarea exploatării durabile a populaţiilor de ciprinide din Dunărea predeltaică: teză de doctorat

Authors

Petronela Georgiana Călin

Synopsis

Pescăria este un sistem complex format din trei componente interactive: habitatul, biota şi oamenii. Habitatul reprezintă mediul de viaţă, abiotic şi biotic, în care un organism trăieşte; biota reprezintă totalitatea organismelor vii, animale şi vegetale, dintr-un ecosistem (mamifere, păsări, peşti, insecte acvatice, plancton etc.); oamenii (noosfera) sunt utilizatorii finali ai bioresurselor acvatice, permanent implicaţi în competiţia pentru exploatarea mediului acvatic.

260 pagini

Cover for Studii şi cercetări pentru fundamentarea şi asigurarea exploatării durabile a populaţiilor de ciprinide din Dunărea predeltaică: teză de doctorat