Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Mirela Mocanu

Synopsis

Prin tematica abordată, teza de doctorat contribuie la dezvoltarea cunoașterii, fiind prima cercetare din România ce abordează creșterea intensivă a păstrăvului curcubeu în sisteme recirculante biosecurizate. În acest context, teza de doctorat are drept obiectiv principal elaborarea unui model al creșterii păstrăvului curcubeu în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură, prezentând astfel potențialilor investitori, inginerilor piscicoli și biologilor, un instrument matematic, ușor de utilizat, care, totodată ar putea oferi un grad ridicat de precizie în realizarea previziunilor privind sporul de creștere.

237 pagini

Cover for Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat