Studii privind influenţa fermelor energetice marine şi a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere: teză de doctorat

Authors

George-Sorin Diaconu

Synopsis

Teza este prima lucrare de acest gen care aduce în discuție posibilitatea reducerii eroziunii litoralului românesc prin intermediul unor sisteme de extracție a energiei valurilor (WEC). Prezenta lucrare este structurată pe trei direcții principale: a) validarea numerică a unor teste experimentale hidrodinamice efectuate asupra unei platforme offshore semi-submersibile (model la scară); b) evaluarea influențelor unor ferme energetice marine, asupra caracteristicilor de val şi circulației costiere intr-o zonă țintă considerată ca fiind reprezentativă pentru zona de coastă Românească; c) identificarea performanțelor energetice a unor sisteme WEC aflate în faza de comercializare, considerând o matrice de mediu care caracterizează climatul valurilor din zona platformei Gloria (măsurători in situ).

211 pagini

Cover for Studii privind influenţa fermelor energetice marine şi a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere: teză de doctorat