Traducerea proverbelor româneşti şi englezeşti: teză de doctorat

Authors

Maria Aciobăniţei

Synopsis

Traducerea proverbelor este în general o chestiune complexă, deoarece proverbele ridică mari provocări în realizarea unei traduceri adecvate. Putem spune că proverbele rivalizează în complexitatea traducerii lor cu traducerea de poezie, cele două genuri având în comun exprimarea metaforică. Studiul de față are ca scop investigarea strategiilor folosite în traducerea proverbelor selectate din trilogia lui J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings (1954-1955), din Povestea Vorbei de Anton Pann (1847), precum și din diverse dicționare de proverbe monolingve și bilingve. Această abordare își propune analiza strategiilor de traducere folosite, în vederea stabilirii celor mai bune variante de traducere a proverbelor.

216 pagini

Cover for Traducerea proverbelor româneşti şi englezeşti: teză de doctorat