Cercetări privind elaborarea modelului creşterii tilapiei de Nil (Oreochromis Niloticus Linnaeus, 1758) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Cătălina Mirea

Synopsis

Prin problematica abordată, cercetările întreprinse în această teză oferă date importante cu privire la elaborarea unui model de creștere a speciei Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758 în funcție de temperatură, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură, utilizat pentru identificarea, elaborarea și implementarea unor strategii de management tehnologic și operațional în vederea obținerii unor performanțe de creștere ridicate a tilapiei de Nil, specie cu valoare economică superioară în țara noastră, aliniind totodată cercetările științifice din domeniul acvaculturii românești la nivelul preocupărilor din spațiul european.

212 pagini

Cover for Cercetări privind elaborarea modelului creşterii tilapiei de Nil (Oreochromis Niloticus Linnaeus, 1758) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat