Determinarea stării calităţii mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici si fizico-chimici: teză de doctorat

Authors

Maria Cătălina Ţopa

Synopsis

Teza abordează o tema de cercetare actuală în domeniul evaluării calității ecosistemelor acvatice. Concret, monitorizarea și evaluarea calității ecosistemelor acvatice se bazează pe stabilirea proprietăților fizice, chimice și biologice fundamentale ale apelor precum și biotopurilor asociate.

173 pagini

Cover for Determinarea stării calităţii mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici si fizico-chimici: teză de doctorat