Contribuţii la studiul comportării reologice şi tribologice a unor lubrifianţi biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale: teză de doctorat

Authors

Liviu Cătălin Şolea

Synopsis

Introducerea uleiurilor vegetale în aplicaţii tribologice implică testarea şi compararea rezultatelor cu cele obţinute pentru lubrifianţii deja utilizaţi. În acest studiu, se au în vedere următoarele  studiul proprietăţilor reologice şi a unor factori de influenţă: temperatura, durata de oxidare, natura uleiului, modelarea dependenţei vâscozităţii cu temperatura şi viteza de forfecare; studiul caracteristicilor tribologice pe maşina cu patru bile: diametrul urmei de uzură, coeficientul de frecare, rata de uzură, parametrul temperaturii instantanee, rezistenţa filmului de lubrifiant; determinarea regimului de lubrifiere, calculul grosimii minime a filmului de lubrifiant şi determinarea parametrului peliculei de lubrifiant λ; analiza statistică a rezultatelor experimentale utilizând metoda Taguchi; studiul inflamabilităţii uleiurilor vegetale pe suprafeţe calde; utilizarea metodelor spectrofotometrice pentru diferenţierea gradului de oxidare a uleiurilor vegetale; sinteza comparativă a rezultatelor obţinute pentru uleiurile de soia, rapiţă, măsline şi de porumb. Acest studiu va oferi informaţii utile pentru introducerea lubrifianţilor pe bază de uleiuri vegetale în aplicaţii industriale.

200 pagini

Cover for Contribuţii la studiul comportării reologice şi tribologice a unor lubrifianţi biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale: teză de doctorat