Studiul dinamicii lanţului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect: teză de doctorat

Authors

Daniel Ganea

Synopsis

Obiectivele tezei de doctorat pot fi sintetizate astfel: 1. Elaborarea unei aplicaţii cu rolul de a prelua, analiza şi prelucra datele provenite de la senzorul Kinect printr-o unitate de procesare. 2. Elaborarea unor aplicaţii de determinare cu precizie şi rapiditate a spaţiului activ descris în timpul mişcării de către lanţul cinematic ce stă la baza membrului inferior uman. 3. Crearea unui model dinamic virtual al membrului inferior uman, cu scopul de a realiza analize dinamice folosind informaţiile provenite de la senzorul Kinect, organizate într-o formă dorită de utilizator. 4. Elaborarea unui model pentru estimarea forţei dezvoltate de muşchi, pornind de la modelele deja existente în literatură şi de la modelul dinamic.

194 pagini

Cover for Studiul dinamicii lanţului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect: teză de doctorat