Contribuţii privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon: teză de doctorat

Authors

Marius Bodor

Synopsis

Utilizarea materialelor refolosibile din industrie în procesele de carbonatare minerală ar avea ca avantaje reducerea cantității de dioxid de carbon din procesele industriale, precum și diminuarea volumului de deșeuri depozitate, prin comercializarea materialelor obținute (ca materiale de construcție sau PCC – carbonat de calciu precipitat de puritate crescută). Toate aceste posibile avantaje îndreptățesc interesul cercetătorilor în privința folosirii acestor materiale în procesele de sechestrare de dioxid de carbon, mai ales că o înțelegere cât mai bună a acestor procese ar ușura îmbunătățirea rezultatelor obținute în urma utilizării mineralelor naturale ca materie primă.

198 pagini

Cover for Contribuţii privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon: teză de doctorat