Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice: teză de doctorat

Authors

Zinaida Doni

Synopsis

Ținând cont de amploarea aplicațiilor în care aliajele amintite mai sus funcționează în condițiile unor cupluri de materiale cu mișcări relative și în medii chimic active (biologice sau medii tehnice de funcționare) în lucrarea de faţă s-a urmărit aprofundarea unor aspecte experimentale și teoretice privind comportarea tribologică în mediu uscat şi mediu coroziv a unor aliaje pe bază de Co utilizat ca biomateriale și extinderea utilizării aliajului de Ti6Al4V de la aplicațiile biomateriale la alte aplicații tehnice.

135 pagini

Cover for Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice: teză de doctorat