Impactul integrării regionale şi a fondurilor europene asupra creşterii economice – abordarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est: teză de doctorat

Authors

Valentin Neculiţă

Synopsis

Lucrarea realizează o sinteză a evoluţiei conceptelor de integrare şi creştere economică, în urma unor studii aprofundate asupra diverselor teorii existente în literatura de specialitate, precum şi evaluarea performanţelor ţărilor central şi est europene care au aderat la Uniunea Europeană, din punctul de vedere al competitivităţii economiilor acestor ţări precum şi din punctul de vedere al nivelului economic la care au ajuns după integrare.

228 pagini

Cover for Impactul integrării regionale şi a fondurilor europene asupra creşterii economice – abordarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est: teză de doctorat
Series