Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acţiuni seismice: teză de doctorat

Authors

Maria-Aurora Potîrniche

Synopsis

Oportunitatea tezei rezultă în urma analizei situațiilor reale existente și a reglementărilor privind protecția populației și a fondului construit împotriva acțiunilor dinamice provocate de undele seismice, vibrații, șocuri. Necesitatea abordării temei propuse în teză derivă din ansamblul concluziilor rezultate în urma analizei comparative multicriteriale a stadiului actual în domeniul considerat.

186 pagini

Cover for Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acţiuni seismice: teză de doctorat