Reşedinţele boiereşti din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea: teză de doctorat

Authors

Anişoara Ionaşcu

Synopsis

Cercetarea de față se limitează asupra spaţiului moldav în prima jumătate a secolului al XVII-lea (până la sfârşitul domniei lui Vasile Lupu), dictată din raţiuni de timp, aceasta fiind propusă în cadrul studiilor doctorale, pe parcursul a trei ani de studiu, alături de colegul Vlad Andrei Maravela, care s-a oprit asupra studierii reşedinţelor boiereşti din Ţara Românească.

352 pagini

Cover for Reşedinţele boiereşti din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea: teză de doctorat
Series