Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală: teză de doctorat

Authors

Oana-Viorela Borcan

Synopsis

Tratamentele termice neconvenționale, cum ar fi încălzirea ohmică, sunt permanent în atenția cercetătorilor pentru implicațiile pozitive asupra calității produselor prelucrate. Temperaturile moderate asociate unui timp scăzut de procesare reprezintă tipul de tratament termic dorit pentru obţinerea de produse alimentare cu o valoare nutritivă ridicată. Avantajele încălzirii ohmice comparativ cu cele ale tratamentelor convenţionale sunt viteza de procesare, uniformitatea şi controlul facil al procesului de încălzire.

188 pagini

Cover for Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală: teză de doctorat