Politica şi poetica reprezentării corpului în teatrul renascentist englez: teză de doctorat

Authors

Andreea-Roxana Constantinescu

Synopsis

Tema corpului a fost mult timp considerată marginală şi lipsită de semnificaţie. Principalul obiectiv al prezentei lucrări este de a demonstra contrariul, şi anume că o temă aparent marginală poate fi la fel de importantă şi utilă în studiile literare şi culturale ca orice temă considerată centrală. Lucrarea îşi propune, astfel, să demonstreze că trupul uman este un text cu aceeaşi încărcătură ideologică impusă de un anumit context socio-politic ca, de exemplu, un tratat politic. Corpul, practicile şi obiectele materiale asociate cu el sunt manifestări ale discursurilor de putere care circulă într-o anumită epocă – în cazul de faţă, perioada Renaşterii.

216 pagini

Cover for Politica şi poetica reprezentării corpului în teatrul renascentist englez: teză de doctorat