Studii privind oportunitatea extragerii energiei refolosibile în mediul marin cu aplicaţii la bazinul Mării Negre: teză de doctorat

Authors

Florin Onea

Synopsis

Teza este împărţită în opt capitole, cuprinzând o prezentare generală a sistemelor de extracţie a energiei regenerabile, fiind urmată de analiza condiţiilor de val şi vânt din Marea Neagră şi Marea Caspică, prezentarea cercetărilor experimentale, elaborarea unor studii de caz pentru litoralul românesc şi în final evidenţierea contribuţiilor personale şi a direcţiilor viitoare de cercetare.

224 pagini

Cover for Studii privind oportunitatea extragerii energiei refolosibile în mediul marin cu aplicaţii la bazinul Mării Negre: teză de doctorat